rode-pijl_20x20 Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Felix L.Guljé heeft in 2014 een innovatief promotieonderzoek naar verkorte implantaten succesvol afgerond. Deze vinding kan toegepast worden bij patiënten met weinig bot in de kaak. Het bespaart hen een operatie, waarbij bot uit de bekkenkam (heup) het tekort in de kaak moet aanvullen.

Sinds de afronding van dit onderzoek spelen verkorte implantaten een belangrijke rol in de implantologie.

Guljé blijft betrokken bij de verdere ontwikkeling van vernieuwende implantaten. Daarvoor doet hij vervolgonderzoek bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen en de researchafdeling van Dentsply Implants.

PUBLICATIES

*Implants of 6mm vs. 11mm lengths in the posterior maxilla and mandible: a 1-year multicenter randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res 2013;24:1325-1331

*Mandibular over dentures supported by 6-mm dental implants: a 1-year prospective cohort study. Clin Implant Dent Relat Res 2012;14 Suppl 1:e59-e66

*Single crowns in the resorbed posterior maxilla supported by either 6-mm implants or by 11-mm implants combined with sinus floor elevation surgery: a 1-year randomized controlled trial. Eur J Oral Implantol 2014;7:247-255

*Single restorations in the resorbed posterior mandible supported by 6-mm implants: a 1-year prospective case series study. Clin Implant Dent Relat Res 2015 Oct;17 Suppl 2:e465-71.

*Impact of Crown-Implant Ratio of Single Restorations Supported by 6-mm Implants: A Short-Term Case Series Study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2016 May-Jun;31(3):672-5.